Obróbka termicznaFiltracja, zagęszczanie, homogenizacjaStandaryzacja, separacja
Zestawy pasteryzujące płytoweInstalacje filtracji membranowej Wirówki odśrodkowe
Sterylizatory rurowe UHTStacje wyparneWirówki dekantacyjne
Moduły iniekcji - wtrysk pary do produktuFiltry wibracyjneStandaryzatory zawartości tłuszczu
TermizatoryTurbomikseryStandaryzatory zawartości białek
Moduły infuzji - wtrysk produktu do paryKrystalizatory
Tanki sterylne i ultra cleanHomogenizatory ciśnieniowe
Sterylizatory okresowePompy wysokociśnieniowe
Moduły mikropartykulacji białek serwatkowychEmulgatory okresowe